norway

Proiect susţinut din fonduri acordate de către
Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România

Proiect: We recycle for a cleaner greener future

– Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) –

Beneficiar: SC DEVALEX SRL

Anunţ de atribuire privind achiziţia unui
“Camion cu cârlig (28 tone) și a unei remorci de transport containere”

Ștefanești, 05.12.2016

1. SC DEVALEX SRL, persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în Buzău, str. Capșunelor, nr. 12, Cod poştal nr. 120002, înregistrată la Registrul Comerţului Buzău sub nr. J10/1535/2007, identificată prin CUI RO 22880852, reprezentată prin Director General Dl. Daniel VOICU, în calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verede în Industria din România, a finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru furnizarea unui “Camion cu cârlig (28 tone) și a unei remorci de transport containere”, destinate modernizării şi dezvoltării capacităţii de reciclare.

2. Obiectul contractului: furnizarea unui camion cu cârlig (28 tone) și a unei remorci de transport containere.

3. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

4. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – evaluarea a fost realizată pe baza următorilor factori de evaluare:

  • Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat: 50%;
  • Termenul de livrare: 30%;
  • Reactivitate privind mentenanţa și reparațiile: 20%;

5. În cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic VOLVO ROMANIA SRL a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte din 100 puncte maxim posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.

6. Având în vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic VOLVO ROMANIA SRL.

7. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări , începând cu data de 16.11.2016 vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresa manager@devalex.ro sau office@devalex.ro, prin tel. la: +40.745.338.342 sau pe fax la nr. +40.238.720.378; persoana de contact fiind Domnul Daniel VOICU.

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Comments are closed.