norway

Proiect susţinut din fonduri acordate de către
Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România

Proiect: We recycle for a cleaner greener future

– Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) –

Beneficiar: SC DEVALEX SRL

Anunţ de intenţie privind achiziţia unui Echipament reciclare în două faze compus din șredder și moară măcinat

Ștefanești, 12.04.2016

1. SC DEVALEX SRL, persoană juridică română organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul în Buzău, str. Capșunelor, nr. 12, Cod poştal nr. 120002, înregistrată la Registrul Comerţului Buzău sub nr. J10/1535/2007, identificată prin CUI RO 22880852, tel. 0745.338.342 , fax 0248.265.225 ,website www.devalex.ro , reprezentată prin Director General Dl. Daniel VOICU, în calitate de beneficiar în cadrul Programului susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România, organizează procedura de atribuire a contractului de achiziţie pentru furnizarea unei Echipament reciclare în două faze compus din șredder și moară măcinat plastic (turte, big-bags, teava, folie, sticle, PET, destinată modernizării şi dezvoltării capacităţii de reciclare.

2. Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului “We recycle for a cleaner greener future”, co-finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România şi având contract finanţare nr. DACHI-2014/112644.

3. Obiectul contractului: furnizarea unei Echipament reciclare în două faze compus din șredder și moară măcinat, care sa includa un șredder pentru aplicații grele cu un ax, o bandă orizontală/inclinată pentru preluare material șredder, un magnet cu autocurățare și o moară măcinat tip dimensiuni 500/1000 5-3.

4. Procedura aplicată: Cerere de Oferte conform Normelor de Achiziţie privind atribuirea contractelor în acord cu cele mai bune practici economice din domeniu, aferente programului de finanţare menţionat

5. Locaţia contractului: locaţia Beneficiarului din localitatea Ștefanești, jud. Argeș, str. Ceferistilor, nr. 2

6. Tipul contractului: contract de furnizare

7. Durata contractului: de la semnarea contractului până la finalizarea furnizării conform clauzelor contractuale

8. Valoarea estimată: aproximativ 130,000 Euro fara TVA

9. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – evaluarea urmând a fi realizată pe baza următorilor factori de evaluare:

  • Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 30%;
  • Capacitatea tehnica 20%;
  • Reactivitate privind mentenanţa și reparații 20%;
  • Termen de livrare estimată a echipamentelor 10%;
  • Condiţii de garanţie, postgaranţie şi service 10%;

10. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 03.05.2016, ORA: 12:00

11. Data şi ora deschiderii ofertelor: 03.05.2016, ORA: 13:00

12. Adresa la care se transmit ofertele: adresa Beneficiarului din str. Ceferistilor, nr. 2, Ștefanești, Cod Poştal 117717, Jud. Argeș, România

13. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire (incluzând documentaţia în format electronic) este disponibilă începând cu data de 12.04.2016 la locaţia Beneficiarului din str. Ceferistilor, nr. 2, Ștefanești, Cod Poştal 117717, Jud. Argeș, România. La solicitarea dvs. documentaţia de atribuire se va putea obţine şi prin e-mail în format electronic.

14. Pentru informaţii suplimentare şi/ sau eventuale clarificări, începând cu data de 12.04.2016 vă stăm la dispoziţie printr-o notificare scrisă transmisă prin poştă, la adresa mai sus menţionată, prin e-mail la adresa manager@devalex.ro sau office@devalex.ro, prin tel. la: +40.745.338.342 sau pe fax la nr. +40.238.720.378; persoana de contact fiind Domnul Daniel VOICU.

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Comments are closed.