Proiect susţinut din fonduri acordate de către
Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România

Proiect: We recycle for a cleaner greener future

- Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) –

Beneficiar: SC DEVALEX SRL

Anunţ privind finalizarea proiectului

Ștefanești, 11.05.2017

1. SC DEVALEX SRL, cu sediul în România, în judeţul Buzau, strada Capsunelor, nr 12, Localitatea Buzau, număr de telefon: +40 745 338 342, număr de fax: +40 248 265 225, a finalizat implementarea proiectului cu titlul proiectului „We recycle for a cleaner greener future”, proiect co-finaţat în cadrul programului „Inovare în Industria Verde” conform Contractului de finanţare nr. DACHI-2014/112644, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

2. Valoarea totală a proiectului a fost de 325.784,62 euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 139.889,1 euro, valoarea cofinanţării nerambursabile fiind de 42,94%.

3. Proiectul s-a implementat în localitatea Ștefănești, jud. Argeș, str. Ceferiștilor, nr. 2.

4. Obiectivele generale ale proiectului au fost:

5. Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no